Basistraining VVE

Inschrijven wachtlijst

In het kort

Een VVE-basis voor alle pedagogisch medewerkers

De aandacht ligt in de basistraining niet op de uitvoering van een programma, maar op de pedagogisch-educatieve vaardigheden van pm’ers in de VVE: Wat heeft een kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen en welke rol speelt de pm’er in de ontwikkeling van het kind.

Deze training is gericht op het verwerken van VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse activiteiten. Tijdens iedere bijeenkomst staat één routine of dagelijkse activiteit centraal. Aan bod komen onder andere de talentendriehoek, 3V’s (verkennen, verbinden en verrijken) en de 6 interactievaardigheden. De pm’er kan een kind een stap verder brengen in zijn ontwikkeling door te verkennen waar de interesse ligt, deze verbinden aan een activiteit en een ontwikkelingsdoel stellen om de activiteit te verrijken.

Een aantal belangrijke uitgangspunten op een rijtje:

 • verkennen wat kinderen interessant vinden in dagelijkse activiteiten;
 • materiaal en omgeving inzetten bij spel, taal en leren;
 • verbinden en verrijken van het spel en werken aan ontwikkelingsdoelen;
 • organiseren en begeleiden van gespreksactiviteiten in kleine groepjes;
 • voorlezen als boeiende activiteit voor taalstimulering; 
 • meespelen in de huishoek;
 • stimuleren van de creatieve ontwikkeling en de rekenontwikkeling van ieder kind;
 • observeren voor een goed vervolg;
 • opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van de woordenschat;
 • gesprekken voeren met ouders;
 • terugkijken op wat er is geleerd en plannen maken voor de toekomst.

Deelnemers over de training

“Ik vond de training erg leerzaam en heb er veel van opgestoken. Ondanks dat ik al 25 jaar in de kinderopvang werk.”

Maya – pedagogisch medewerker

Ik heb geleerd hoe je met VVE spelenderwijs ontwikkelingen van kinderen bevordert. Je krijgt goede inzichten in het werk en je eigen handelen!”

Joyja – pedagogisch medewerker

Programma

Wat deze training sterk maakt is dat er gedurende de training naast theorie, ook vooral praktische handvatten worden geboden. Bijv. opdrachten rondom het inrichten van de speelleeromgeving of het doen van een creatieve activiteit. De pedagogisch medewerkers leren hierbij steeds weer te kijken naar het effect van hun handelen op de kinderen. Betrokkenheid van kinderen, de mate waarin een kind geboeid aan het spelen is, of meedoet met een geboden activiteit is een belangrijke pijler in de nagesprekken met de pm-er. De training kent een aantal coachmomenten waarbij er op de persoonlijke leerdoelen van de pm-er wordt ingezoomd.

“Kenmerkend voor de basistraining is dat pm’ers heel bewust leren kijken naar het spel van kinderen en leren dit spel te verrijken. De pm’er leert deze momenten te benutten voor ontwikkelingsstimulering en organiseert betekenisvolle speelleeractiviteiten.”

Trainer Merel van der Woude

 • Interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en grenzen stellen, begeleiden van onderlinge interacties, praten en uitleggen en ontwikkelingsstimulering (verwerkt in de 3 V’s).
 • Groepsmanagement om een balans te bieden in uitdaging en structuur.
 • Kansen grijpen en kansen creëren: bewust zijn van gebeurtenissen op de groep die kansen biedt voor ontwikkelingsstimulering en ook doelgericht activiteitenaanbod te doen.
 • De drie V’s: Verkennen, Verbinden en Verrijken. De pm’er kan een kind een stap verder brengen in zijn ontwikkeling door te verkennen waar de interesse ligt, deze verbindt aan een activiteit en ontwikkelingsdoel stelt om de activiteit te verrijken.
  • Holistische visie op het kind en op de leer- en ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen;
  • Spel en dagelijkse activiteiten en routines, deze vormen alle drie mogelijke opstapjes voor betekenisvolle leerprocessen waarmee de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd kan worden;
 • De Talentendriehoek met de drie pijlers: kind, omgeving en materiaal en de pm’er; de speelleeractiviteiten vormen het centrum, want spel is de leidende activiteit voor jonge kinderen;
 • Er wordt invulling gegeven aan de volgende ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen:
  • exploreren en ontdekken;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • communicatieve vaardigheden;
  • creatieve en beeldende competenties;
  • geletterdheid;

Werkwijze

De training bestaat uit 12 dagdelen van 3 uur, 5 coachinggesprekken (3 door de trainer en 2 door de interne pedagogisch coach/VVE-coach en het opbouwen van een portfolio. In deze scholingsbijeenkomsten staat het werken met Vier VVE centraal. Het is een praktische training waarin deelnemers veel ervaringen opdoen en reflecteren op hun eigen handelen. Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een praktijkopdracht.

 • 12 dagdelen groepsbijeenkomsten; de studiebelasting is per bijeenkomst – inclusief het maken van praktijkopdrachten – ongeveer 8 tot 10 uur;
 • 5 coachgesprekken per deelnemer, waarvan er 2 coachgesprekken door de interne pedagogisch coach/VVE-coach uitgevoerd worden;
 • Een aantal contactmomenten per telefoon of e-mail.

Startbekwaam voor VVE

Na de basistraining zijn pm’ers startbekwaam voor het werken in de VVE. Het is een uitkomst wanneer er binnen de organisatie met verschillende VVE-programma’s wordt gewerkt. Én voor het vergroten van de pedagogisch-educatieve vaardigheden van pm’ers. Zij kunnen naast de basistraining de zogenaamde koptraining volgen van het programma waarmee gewerkt wordt. Dit is een verkorte versie van de reguliere training.

Wat je gaat leren

 • je hebt als pedagogisch medewerker de meest recente inzichten verworven op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen;
 • je pedagogische- didactische kwaliteiten zijn verbeterd;
 • je kunt jonge kinderen nog beter begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling;
 • je kunt jonge kinderen boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aanbieden die bij hun ontwikkeling passen;
 • je hoeft daarbij niet per se gebruik te maken van een VVE-programma, dit kan uiteraard wel, afhankelijk van je visie en doelstellingen.

Instroomeisen

Wij vinden dat je vooral leert door te doen. Dit betekent niet alleen bijeenkomsten volgen, maar juist het geleerde direct oefenen in de praktijk. Daarom vragen we daarnaast het volgende:

 • Je bent werkzaam bij een kinderopvangorganisatie
 • Je hebt binnen deze kinderopvangorganisatie toegang tot de groep (je hebt een geldig VOG)
 • Je mag bij deze kinderopvangorganisatie praktijkopdrachten uitvoeren op de groep
 • De kinderopvangorganisatie staat erachter dat jij je laat bijscholen op het gebied van VVE
 • De pedagogisch coach/VVE-coach van jouw kinderopvangorganisatie maakt tijd vrij om met jou 2 coachgesprekken te voeren. Je hebt ook 3 coachgesprekken met de trainer.
 • Bij de kinderopvangorganisatie waar je werkt, mag je filmen op de groep. We helpen je tijdens de opleiding de officiële toestemming te organiseren.

Praktisch

Voor wie

Pedagogisch medewerkers die (willen) werken in de VE.

Niveau en vrijstellingenbeleid

MBO-3 diploma gericht op de kinderopvang. Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Bewijs van deelname

Na het afronden van deze training ontvang je een officieel certificaat ‘Basistraining VVE’ voor vaste medewerkers.

Studiebelasting

12 bijeenkomsten verspreid over ongeveer een jaar. De totale studiebelasting is ongeveer 100-125 uur inclusief bijeenkomsten en opdrachten.

Jouw medewerkers morgen laten starten met een VVE-training?

Contact

Incompany

Deze training wordt incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor een offerte op maat!
De e-learning combineren met een VE-training? Vul het contactformulier in en we nemen contact met jou op.

Vrijblijvende offerte aanvragen


  Jouw naam

  Naam training


  Aantal deelnemers aan de e-learning/training

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag

  Neem de validatiecode over
  captcha

  Of heb je interesse in een ander programma?

  Programma’s als Basistraining Vier VVE, VVE Uk & Puk, Startblokken of Piramide helpen de pm’er om jonge kinderen goed te begeleiden. Welk programma past bij jouw organisatie? Incompany te volgen vanaf 10 deelnemers.

  Piramide

  Piramide is een totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 7 jaar.  Piramide dekt alle SLO-doelen en bestaat uit 11 thema’s, waarin projecten zijn uitgewerkt. 

  Incompany training

  12 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-7 jaar

  Certificaat

  Op aanvraag

  Startblokken

  Startblokken is het spel georiënteerd totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 8 jaar. Het leert pedagogisch medewerkers een werkwijze aan om betekenisvolle spelactiviteiten te ontwerpen.

  Incompany training

  12 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-8 jaar

  Certificaat

  Op aanvraag

  Uk & Puk

  Tijdens de training VVE Uk en Puk leer je hoe je doelgericht de ontwikkelingskansen van het jonge kind kan vergroten. In de activiteiten staat pop Puk centraal en vormt de schakel tussen de kinderen en de pm’er.

  Open inschrijving & incompany training

  13 bijeenkomsten van 4 uur verdeeld over een jaar

  Pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0-4 jaar

  Certificaat uit naam van de CED-groep

  Op aanvraag